Komplett seksjon inkludert en stolpe.

Kan leveres både for toppmontering på mur/tre.