Komplett seksjon inkludert en stolpe.

Kan leveres både for jordmontering eller toppmontering på mur/tre.