Regelverk

Levegg

Hos «Lovdata» kan du finne regler for levegg på nabogrensa.

Kort fortalt:

Du trenger ikke å søke dersom leveggen er minimum 1 meter fra nabogrensen, inntil 10,0 meter lang og 1,8 meter høy.

Hvis leveggen er nærmere enn 1 meter fra nabogrensen, slipper du å søke dersom leveggen er inntil 5 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter høy målt fra terrenget. 

Leveggen må ikke være til ulempe for nabo eller omgivelsene. Vi anbefaler at du avklarer med naboen før du setter i gang, i tråd med godt naboskap. 

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse. 

Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker. 

Rekkverk

Direktoratet for byggkvalitet har utformet byggteknisk forskrift som regulerer kravet til sikring.

Byggteknisk forskrift for bygninger bygd etter 2010
(TEK10)

Byggteknisk forskrift for bygninger bygd etter 2017
(TEK17)

Kort fortalt, ved en potensiell fallhøyde på mer enn 50cm, gjelder 90cm rekkverkssikring for bygninger bygd før 2010 og
100cm sikring for bygninger bygd etter 2017. For trapper og ramper gjelder 90cm sikring.

Åpninger i rekkverket skal være maksimalt 10cm opp til minimum 25cm fra toppen av rekkverket.

Med en PVC-rekkverk fra Kystgjerdet, vil du glede deg over ekstra sikkerhet, funksjonalitet og estetikk til eiendommen
din. Kontakt oss i dag for å lære mer av våre rekkverkseksperter.