Varemottak

Ved mottak er det viktig at du sjekker at forsendelsen er komplett.

Benytt følgende fremgangsmåte for å sikre at du har fått komplett leveranse.

Forsendelse

Emballasjen skal ikke være skadet. Ved transportskade skal dette noteres på papirene hos speditør før sjåføren forlater leveringsadressen. Behold en kopi med signatur til sjåfør for senere dokumentasjon.

Sjekk komponenter

Du finner delelister for hver enkelt modell på vår hjemmeside. Tell over at alle deler er levert når du mottar leveransen. Det er på kundens risiko å engasjere montør før leveransen er komplett.

Mangler?

I noen få tilfeller opplever vi transportskade eller feilpakking fra vår side. Vi sender deg da selvfølgelig nye komponenter for å komplettere leveransen. Benytt skjemaet nedenfor sammen med en oppsummering av manglene.