Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for KYSTGJERDET AS sitt nettsted kystgjerdet.no.
KYSTGJERDET AS (Organisasjonsnummer 916 328 524) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som blir samlet inn på nettstedet.

1. Personopplysninger som blir behandla

KYSTGJERDET AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og personnummer, eller opplysninger om betalingskort.

Eksempel på informasjon som blir innsamlet
  • Navn
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som blir besøkt, nettleserinstillinger og IP-adresse
Hvordan blir informasjonen innhentet?

KYSTGJERDET AS samler inn opplysninger gjennom skjema på vårt nettsted og via cookies.
Dersom du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi bli forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Aktuelle skjema
  • Kontaktskjema
Aktuelle cookies
  • Google analytics

2. Formålet med informasjonen som blir innhentet

  • For å kunne gi tilgang til våre produkt og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkt og tjenester

3. Hvordan blir informasjonen lagret?

Informasjon innhentet gjennom skjema på kystgjerdet.no blir lagret i vårt publiseringssystem. Informasjon innhentet via google analytics cookie blir lagret hos google og inneholder informasjon om nettleser og besøkte sider. Denne informasjonen blir slettet som standard etter 2 år. Man kan reservere seg mot å bli logget av google analytics ved å følge denne lenken.

4. Hvordan blir opplysningene slettet?

Informasjon blir slettet på oppfordring ved å kontakte oss på [email protected] eller ved å bruke kontaktskjemaet.

5. Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene blir ikke delt med utenforstående tredjeparter, men KYSTGJERDET AS kan bruka underleverandører til å levere hele eller deler av nettstedet. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av KYSTGJERDET AS.

6. Retter

Som bruker av nettstedet vårt har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de blir behandlet. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Da behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake.

Dersom du mener at KYSTGJERDET AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette kan gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.
Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

7. Kontaktinformasjon

Telefon: 52 71 52 71
Epost: [email protected]

Postadresse:
KYSTGJERDET AS
Skjoldavegen 145
5519 HAUGESUND